sztuka

sztuka
-ki; -ki; dat sg -ce; f
(twórczość, kunszt, umiejętność) art; TEATR play; (karciana, cyrkowa) trick; (egzemplarz) piece

sztuka ludowa — folk art

sztuki piękne/plastyczne — the fine/plastic arts

po 2 złote sztuka lub za sztukę — 2 zloty apiece

sztuka użytkowa — craft

sztuki walki — martial arts

sztuka dla sztuki — art for art's sake

(cała) sztuka w tym lub sztuka polega na tym, żeby ... — the (whole) trick is to ...

płacić od sztuki — to pay by the piece

do trzech razy sztuka — pot third time lucky

* * *
sztuka
f.
1. (= wytwory o charakterze estetycznym) art; sztuka abstrakcyjna abstract art; sztuka barokowa Baroque art; sztuka filmowa cinematic art, the cinema; sztuka ludowa folk art; sztuki piękne fine arts; sztuki plastyczne plastic arts; sztuka realistyczna realistic art; sztuka renesansowa Renaissance art; sztuka sakralna sacred art; sztuka starożytna ancient art; sztuka stosowana (the) applied arts; sztuka średniowieczna medieval art; sztuka użytkowa craft; sztuka współczesna modern art; sztuka zdobnicza artisanship, craftsmanship; dzieło sztuki work of art; historia sztuki history of art; sztuka dla sztuki art for art's sake.
2. teatr play.
3. (= kunszt) art; sztuki walki martial arts; sztuki wyzwolone hist. liberal arts; to nie sztuka tak śpiewać there's nothing to singing like that; (cała) sztuka w tym, że... the (whole) trick is to...; do trzech razy sztuka third time lucky; wielka (mi) sztuka! (= to żadne osiągnięcie) and you call this an achievement?; (= to dla mnie nic trudnego) sounds like a piece of cake to me!
4. (= pojedyncza rzecz) piece; płacić od sztuki pay by the piece; po pięć złotych sztuka l. za sztukę five zloty apiece; sprzedawać na sztuki sell by the piece; sztuka mięsa piece of meat.
5. (człowiek) dude; niegłupia z niego sztuka he's a clever dude.
6. (= bela tkaniny) bolt.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • sztuka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. sztuce {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} twórczość artystyczna, której wytworami są dzieła z zakresu literatury, muzyki, malarstwa itp., spełniające wymogi harmonii, estetyki,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • sztuka — ż III, CMs. sztukauce; lm D. sztukauk 1. «dziedzina ludzkiej działalności artystycznej, wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne (zwłaszcza piękno); jej wytwory stanowią trwały dorobek kultury» Sztuka współczesna, barokowa,… …   Słownik języka polskiego

 • sztuka — 1. (Cała) sztuka w tym «chodzi głównie o to, od tego zależy powodzenie, sukces czegoś, na tym polega czyjaś umiejętność»: – Carpaccio musi być cieniutko pokrojone – powiedział mężczyzna w odpowiedzi na mój uśmiech. – W tym cała sztuka. No i… …   Słownik frazeologiczny

 • sztuka — Młoda i atrakcyjna kobieta Eng. A young and attractive woman …   Słownik Polskiego slangu

 • sztuka w sztukę — {{/stl 13}}{{stl 7}} każdy, bez wyjątku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Jabłko sztuka w sztukę dorodne i rumiane. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • sztuka dla sztuki — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} działanie nieprzynoszące doraźnego, praktycznego pożytku {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} hasło głoszone przez artystów, szczególnie pod koniec… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • sztuka mięsa — {{/stl 13}}{{stl 7}} kawałek gotowanego mięsa, zazwyczaj wołowego, podawany jako potrawa; sztukamięs : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na obiad podano sztukę mięsa z ziemniakami i surówkę z białej kapusty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • wielka (mi) [też mi] sztuka — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} wykrzyknienie, którym mówiący wyraża przekonanie, że coś wcale nie jest trudne, wyjątkowe : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wielka mi sztuka! Ja też bym tak umiał. Też mi sztuka udawać mądrego przed dziećmi.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • chytra [szczwana] sztuka — {{/stl 13}}{{stl 7}}to samo co chytry [szczwany] lis: Z niego jest chytra sztuka, wykręcił się od robienia harmonogramu. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • do trzech razy sztuka — {{/stl 13}}{{stl 7}} ktoś podejmuje po raz trzeci jakieś działanie, licząc na sukces lub zapowiadając tymi słowami rezygnację ze swoich starań : {{/stl 7}}{{stl 10}}Teraz albo nigdy, do trzech razy sztuka. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • to nie sztuka — {{/stl 13}}{{stl 7}} to nic szczególnego, trudnego : {{/stl 7}}{{stl 10}}To nie sztuka bić słabszego. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”